Přehled dětských workshopů

HUDEBNĚ POHÁDKOVÉ WORKSHOPY NA ROK 2020-21

Každý z interaktivních workshopů využívá muzikoterapeutických prvků a je spjat s pohádkovým příběhem. Aktivity kladou důraz na propojení obou mozkových hemisfér, koordinaci, orientaci v čase, rozvoj abstraktního myšlení dítěte a celkový harmonický rozvoj jednotlivce i jeho spolupráci a socializaci v kolektivu. Děti se v žádném případě nedělí na „hudebně nadané a nenadané“ a ani se tak necítí. Jejich hlavním pocitem je nadšeně zkoumat a objevovat.

Hudební nástroje určené pro muzikoterapii pohladí na duši i inspirují svým zvukem. Co se teprve stane když je dáme do rukou našim dětem?

Sezónní témata


Podzim


Jak vítr učil draka muzice

Kolik uslyšíte zvuků na jedno větrné fouknutí?

Muzikoterapeutické prvky
80%
Rozvoj hudebních dovedností
80%
Kreativita
70%
Vhodné ven
30%
Hlasité aktivity
5%

Příběh o tom, kam se stěhuje vítr na zimu a proč se honí po polích s draky. Děti se aktivně podílí na zvukové tvorbě a společně napomáhají dát charakter postavám i posouvat děj. Hudba zde slouží, jako prostředek objevování a hravosti. Mnohé aktivity vychází ze zásad muzikoterapie a navíc si děti prostřednictvím společného prožitku  uvědomí základní principy tvorby zvuku a kolik má takový zvuk barev.  Fyzikální vlastnosti zde přestávají být fyzikou a stávají se pohádkovým prostředím.

Panovi flétny, koshi, tube bells, kalimby, hangdrumy, tibetské a křišťálové mísy atd.


Advent, Vánoce


Jak se narodila koleda

Hudební motivy z koled jako základ pro hudební a rytmické aktivity.

Muzikoterapeutické prvky

70%

Rozvoj hudebních dovedností

90%

Kreativita

70%

Vhodné ven

5%

Hlasité aktivity

5%

Dozvíme se proč se v našich zemích zpívají koledy a jinde vánoční písně a kromě mnoha vánočně laděných rytmických aktivit si vyzkoušíme i andělský zpěv.

sitar, hangdrum, kalimba, fujara, koncovky, zvonkohry koshi, chimes, tibetské mísy atd.


A k nám chodí Ježíšek

Děti, ale i dospělí, si konečně mohou udělat jasno,

jak je to s vánočními osobnostmi v různých zemích.

Muzikoterapeutické prvky

60%

Rozvoj hudebních dovedností

90%

Kreativita

70%

Vhodné ven

10%

Hlasité aktivity

10%

Kdo je Santa, kdo Otec Vánoc, kde chodí Ježíšek a kde nosí dárky např koza nebo čarodějnice. Všichni se aktivně zapojíme do vánočních příběhů jako herci, hudebníci a nebo třeba jako kulisy. Program je určen pro plné vnímání všemi smysly. Děti zapojí sluch a užijí si kouzelné zvuky Vánoc, využijí zrak a dokonce i hmat. Víte, jak by bylo výhodné přenášet se mezi kontinenty a dostat tak co nejvíce dárků?

sitar, hangdrum, didgereedoo, tampura, uhdu, kalimba, chimes, fujara, tibetské mísy atd.


Jarní nabídka


Jak probudit motýlky

Zaťukáme na kukličku

Muzikoterapeutické prvky

60%

Rozvoj hudebních dovedností

90%

Kreativita

70%

Vhodné ven

60%

Hlasité aktivity

5%

Tentokrát je pohádkový příběh věnován mravenečkům, kteří se společně s celým mraveništěm rozhodnou založit orchestr a svojí hudbou probudit jaro. Děti vtažené do děje si vyzkouší mnoho hudebních aktivit rozvíjejících rytmizaci, koordinaci, intonační techniky, ale i hudební analýzu a představivost. Workshop je věnován zvukům, které jsou propojeny s jarní, probouzející se přírodou. Stačí pozorně naslouchat a přidat se.

hangdrum, metalofony, guira, koncovky, zvonkohry koshi, chimes, tibetské mísy atd.


Co to bzučí v úle

Zvuk a pohyb

Muzikoterapeutické prvky

70%

Rozvoj hudebních dovedností

80%

Kreativita

80%

Vhodné ven

80%

Hlasité aktivity

10%

Věděli jste, že včely jsou jediná zvířata, která komunikují tancem? Včelý roj se rozhodl najít nové místo pro svůj domov. Co vše je na cestě může potkat? Workshop je věnován propojení zvukových a pohybových aktivit a děti rozhodně nezůstanou pouze pasivně sedět. Jak beze slov všem ukázat kam se vydat, jak upozornit na nebezpečí, proč poskakujeme a tancujeme, když máme radost? To vše, doplněno o mnoho zajímavostí z oblasti hudby a zvuku, čeká děti v jarně laděném prostředí.

sitar, metalofony, guira, bullroarer koncovky, zvonkohry koshi, chimes, atd.

Celoroční hudebně pohádkové workshopy


(Pro velký zájem stále v nabídce. Ideální pro start)

Léčivá pohádka

O princezně, která nic neslyšela

Muzikoterapeutické prvky

90%

Rozvoj hudebních dovedností

70%

Kreativita

60%

Vhodné ven

30%

Hlasité aktivity

5%

Pohádkový interaktivní koncept, kde s dětmi společně vyprávíme pohádku a pomocí zvuků tvoříme prostředí, děj, jednotlivé postavy a pod. Děti tak automaticky a přirozeně vnímají zvuk a dávají ho do souvislostí. Uvědomují si jeho délku, barvu, sílu i výšku, a přiřazují ho různým činnostem. Nakonec při rekapitulaci rozvíjí svou zvukovou paměť.

sitar, hangdrum, kalimba, fujara, tibetské mísy atd.


 

Zamávej na Měsíc

Cesta skřítka, který se toužil dostat na Měsíc

Muzikoterapeutické prvky

90%

Rozvoj hudebních dovedností

80%

Kreativita

60%

Vhodné ven

40%

Hlasité aktivity

15%

Podle nových psychologických výzkumů zrcadlíme emoce, se kterými nás někdo osloví. Proto se samovolně usmějeme hned  jak se někdo usměje na nás. Trpaslíci to ví už dávno. V pohádkovém příběhu na toto téma děti aktivně vyjadřují nalady, charakter prostředí i dramatičnost děje pomocí základních vlastností zvuku. Aktivně se zapojují do hudebně-zvukové tvorby příběhu, a nevědomky se seznamují s tajem a zákonitostmi hudby. Vyzkouší si mimo jiné i jak zvuk dokáže malovat krásné vzory (Chladniho obrazce). Rozšiřují si sluchovou představivost, schopnost analyzovat, a vše propojují s intonační a rytmickou dovedností. Děti se na své cestě, kromě obvyklých muzikoterapeutických nástrojů, setkají i s unikáty jako je např. theremin. Dalším významným nástrojem tohoto workshopu jsou fujary, které jsou milou, hravou, ale hodnotnou inspirací pro dechová cvičení, která v dnešní době rozšířených respiračních problémů ocení každý.

tampura, theremin, resonator bells, hangdrumy, kalimba, koncovky, křišťálové mísy atd.


 

Kolik hlasů mají zvonky

Hlas zvonů v terapeutických tube bells, chimes, tibetských a křišťálových mísách a mnoha dalších

Muzikoterapeutické prvky

90%

Rozvoj hudebních dovedností

80%

Kreativita

60%

Vhodné ven

30%

Hlasité aktivity

10%

Pohádka o dvou myších kamarádkách (jedna žila v kostele a druhá na salaši u oveček) a jejich příhodách vzbuzuje mnoho otázek. Proč si maminka povídá se svým ještě nenarozeným děťátkem? Kolik zvuků slýcháme tak často, že už je ani nevnímáme? A mnoho dalších. Děti si rozhodně zatouží na něco zahrát a budou k tomu mít dostatek příležitostí. I přes celkovou “ucinkanost” tématu mají muzikoterapeutické zvuky uklidňující charakter a jsou vyváženy i jinými teplými tóny. Hlavní úlohou workshopu je vzbuzovat zájem o zvuk a jeho barvy, ale také si uvědomovat důležitost ticha.

tube bells, koshi, resonator bells, hangdrumy, tibetské a křišťálové mísy atd.


 

Velká cesta kolem světa

Hudební nástroje z celého světa v dětských rukou

Muzikoterapeutické prvky

90%

Rozvoj hudebních dovedností

80%

Kreativita

40%

Vhodné ven

50%

Hlasité aktivity

10%

Příběh dětské hračky, která se chtěla vrátit ke své holčičce. Etnické nástroje ve všech podobách jsou velkou výpovědí o vzájemném propojení etnik na celé zeměkouli. Workshop umocňují rytmické a sluchové hrátky vycházející z dětských her jednotlivých národů. Objevíme společné prvky a zjistíme, že hudba je velikým prostředkem vzájemného porozumění. Stačí jen vnímat.

sitar, hangdrum, didgereedoo, tampura, uhdu, kalimba, chimes, fujara, tibetské mísy atd.

Kreativní workshopy s inspirativními návody.


 

O zapomenutých píšťalkách

Hudební nástroje z lehce dostupných a recyklovaných materiálů

Kreativní workshop je velkou inspirací pro děti i pro dospělé. Jednoduché návody účastníky motivují k samostatnému vytváření zajímavých zvuků i hudebních nástrojů. Každý se může stát skvělým muzikantem a udělat si radost svou vlastní hudbou. Ukázky účastníky seznámí se zajímavými zvuky a principem jejich vytváření. Hudební nástroje účastníci uvidí, uslyší, zahrají si na ně a některé si i sami vyrobí. Workshop spojuje dostupný každodenní materiál, ze kterého jsou nástroje vytvořeny. Vše propojuje příběh o zapomenutých píšťalkách.

 

Muzikohrátky

Na četné požadavky je nabídka rozšířená o pravidelná hudebně-herní setkání, přizpůsobená specifickým požadavkům školy.

Výstupem muzikohrátek je podpora klasické hudební výuky a její propojení s požadavky na celkový rozvoj dětí. Pro jejich vzajemnou socializaci jsou hudebně rytmické hry významným a často opomíjeným prvkem a samotné hudební aktivity jsou jednou z nejsilnějších  činností rozvíjejících mozek.  Mozkové bouře musí při hře na jednoduchý nástroj zvládat ve zlomcích vteřiny abstraktní představivost, koordinaci, jemnou motoriku, matematiku, propojovat hemisféry a mnoho dalších činností. Dosah aktivní hudební činnosti je stále předmětem překvapivých výzkumů, které stále více podporují jejich význam a dosah bez ohledu na hudební nadání.

Pokud Vás opravdu zajímá význam hudebních aktivit v životě člověka, zkuste např tento odkaz

https://youtu.be/R0JKCYZ8hng


 


 

Organizační informace

Cena workshopů:

Pro školy a školky je cena stanovena na 50,- Kč za dítě.  Nejnižší cena za workshop pro velmi malé školy, která pokrývá náklady na koncert je 1300,-Kč
Z důvodu interaktivity jsou vhodné menší skupiny max. 40 dětí.  Rozdělení velkých škol na skupiny jdoucí po sobě výrazně pomáhá dětem i pedagogům vnímat prožitek z workshopu a nijak nenavyšuje cenu.

Objednávky programu:
tel.: +420 776 710 050
email: zdenek.hladik67@gmail.com

Cílové skupiny:

Děti 3-7 let. MŠ a 1.třídy ZŠ

Děti 7-10 let 1.- 4. třída ZŠ

Žáci ZUŠ a dětských volnočasových zařízení

Lokace:

V prostorách školky/školy.

Délka představení:

45 – 60 min. (V případě jiných požadavků se lze předem dohodnout na jiném čase.)

Zdeněk Hladík

Učil i studoval hudbu v Evropě, Austrálii a v Indii. Prošel celou řadou žánrů, od prvních kroků ve folku přes klasickou hudbu, country, jazz, rock, pop, až zpět k základním kořenům hudby. Nyní se věnuje hudbě východních směrů. Je jedním z mála evropských sitáristů a s tímto nástrojem koncertuje. Spolupracuje s mnoha organizacemi jako muzikant, učitel i muzikoterapeut.