Workshop – Indický zpěv

Workshop

Starobylá kultura indické hudby

Workshop s indickou zpěvačkou a lektorkou Meenal Natu je zaměřen především na zpěv, ale pro všechny  se stal jedinečnou příležitostí setkání s autentickým hudebníkem, který vyrůstal v nejstarší systémově propracované hudbě světa je s ní hluboce propojen a dokonce ji vyučuje studenty ze všech koutů naší planety.  

 

Meenal nás provede způsoby zpěvu, které jsou velmi vzdálené tomu evropskému a přináší úplně jiný pohled na zpěv jako takový. Účastníci se mohou aktivně zapojit. Workshop doprovodí evropští hudebníci, kteří se specializují na indickou hudbu a jsou v tomto oboru jednoznačnými špičkami. V závěru workshop vyvrcholí krátkým koncertem. 

 

Indická klasická hudba patří k nejvýraznějším fenoménům duchovně a meditačně orientované hudby. Již v nejstarších indických textech je hudba považována za přímý odraz sfér, které nás přesahují a je jednou z významných cest vedoucích k objevování hlubších dimenzí sebe sama. 

 

Indické hudební nástroje (sitár, tanpura, vína atd.) mají nezaměnitelný zvuk s harmonizujícím a dokonce léčivým efektem. Jsou konstruovány tak, aby při hře vytvářely obrovské spektrum alikvotních tónů, a to i mimo běžně slyšitelnou oblast.

 

Indický rytmický systém je nejpropracovanějším a nejkomplexnějším rytmickým systémem na Zemi. Má dokonce svůj vlastní rytmický jazyk (Konnakol) který je velmi starý. Každý zvuk reprezentuje nějaký úhoz, dobu, jednotku rytmu. Skládá slabiky do slov a z nich potom celé věty až po velmi dlouhé příběhy. Některé rytmické fráze se předávaly ústně jako vzácné rytmické básně  (“rodinné stříbro”). Tento jazyk do značné míry ovlivnil i lidskou řeč. 

 

Workshop přináší velkou inspiraci jak nehudebníkům, které osloví exotickými zvuky s duchovním podtextem, tak i pro hudební profesionály,těm ukáže věky osvědčené postupy, kterých bychom mohli v naší kultuře inovativně využít.

Write a comment