Smyslem workshopu je vzbuzovat přirozený dětský zájem o hudbu.

Muzikoterapeutické aktivity dokážou navíc zasáhnout i mnoho nehudebních cílů.

Hudební nástroje určené pro muzikoterapii pohladí na duši a inspirují svým zvukem.

Co se teprve stane, když je dáme do rukou našim dětem?

Proč workshop a ne divadlo?

Workshop klade velký důraz na interaktivitu. Dítě tak přestává být pasivním konzumentem zábavy, ale stává se součástí dění. Má možnost jej ovlivnit, rozvinout svoje schopnosti, propojit je s ostatními a jakoby mimochodem se mnoho naučit. Pro učitele je taková dětská aktivita vítanou příležitostí vnímat a přesněji specifikovat individuální potřeby každého jednotlivce.

Proč muzikoterapie?

Zvuky používané v muzikoterapii do značné míry vzbudí zájem a prohloubí vnímání hudby. Muzikoterapeutické aktivity všeobecně slouží k tomu abychom pomocí hudby dosáhli i nejrůznějších nehudebních cílů. Proč je tedy hojně nevyužívat při práci s dětmi.

Co můžete od workshopu očekávat

Workshopy jsou vždy propojeny s nějakým aktuálním tématem, nebo pohádkovým příběhem. Muzikoterapeutické aktivity mají velký vliv i na propojení obou mozkových hemisfér, koordinaci a motoriku, orientaci v čase, rozvoj abstraktního myšlení dítěte a celkový harmonický rozvoj jednotlivce, i jeho spolupráci a socializaci v kolektivu. Děti se v žádném případě nedělí na „hudebně nadané a nenadané“ a ani se tak necítí. Jejich hlavním pocitem je nadšeně zkoumat a objevovat. 

Společné hudební aktivity, rytmizace, hudba, zpěv. Děti mají možnost vyzkoušet si hru na hudební nástroje.

Rozvoj socializačních dovedností. Spolupráce, vnímání individuality i kolektivu.

Rozvoj, komunikace, fantazie, vnímání abstraktních pojmů. Velké množství „aha momentů“.

Uvolnění psychické, zábavu radost, ale i uvolnění fyzické při nejrůznějších uvolňujících aktivitách.

Témata workshopů

Léčivá pohádka

O princezně, která nic neslyšela

Pohádkový interaktivní koncept, kde s dětmi společně vyprávíme pohádku a pomocí zvuků tvoříme prostředí, děj, jednotlivé postavy a pod. Děti tak automaticky a přirozeně vnímají zvuk a dávají ho do souvislostí. Uvědomují si jeho délku, barvu, sílu i výšku, a přiřazují ho různým činnostem. Nakonec při rekapitulaci rozvíjí svou zvukovou paměť.

Zamávej na měsíc

Cesta skřítka, který se toužil dostat na Měsíc

Podle nových psychologických výzkumů zrcadlíme emoce, se kterými nás někdo osloví. Proto se samovolně usmějeme hned jak se někdo usměje na nás. Trpaslíci to ví už dávno. V pohádkovém příběhu na toto téma děti aktivně vyjadřují nalady, charakter prostředí i dramatičnost děje pomocí základních vlastností zvuku. Aktivně se zapojují do hudebně-zvukové tvorby příběhu, a nevědomky se seznamují s tajem a zákonitostmi hudby. Vyzkouší si mimo jiné i jak zvuk dokáže malovat krásné vzory (Chladniho obrazce). Rozšiřují si sluchovou představivost, schopnost analyzovat, a vše propojují s intonační a rytmickou dovedností. Děti se na své cestě, kromě obvyklých muzikoterapeutických nástrojů, setkají i s unikáty jako je např. theremin. Dalším významným nástrojem tohoto workshopu jsou fujary, které jsou milou, hravou, ale hodnotnou inspirací pro dechová cvičení, která v dnešní době rozšířených respiračních problémů ocení každý.

Jaro je vždy dobrý důvod k probuzení!

Slunce už láká ven a proto jsou aktivity vhodné nejen do interiéru, ale dají se využít i venku, třeba na školní zahradě. Ideální je klidné příjemné místo s polostínem. Všechna témata spojuje probouzející příroda, radost, barvy, ale i spolupráce a rytmus.

Co to bzučí v úle!

Věděli jste, že včely jsou jediná zvířata, která komunikují tancem? Včelý roj se rozhodl najít nové místo pro svůj domov. Co vše hp na cestě může potkat? Workshop je věnován propojení zvukových a pohybových aktivit a děti rozhodně nezůstanou pouze pasivně sedět. Jak beze slov všem ukázat kam se vydat, jak upozornit na nebezpečí, proč poskakujeme a tancujeme, když máme radost? To vše, doplněno o mnoho zajímavostí z oblasti hudby a zvuku, čeká děti v jarně laděném prostředí.

Mravenci vzhůru do práce!

Rytmus a hudba napomáhající kolektivní spolupráci. Mravence vídáme všude. Někdy je máme dokonce doma přímo v kuchyni, ale víme o nich všechno? No schválně, slyší mravenci nějaký zvuk a mají vůbec uši?

Jak usínají stromy

Podzimní téma propojené podzimní zvuky s hudebními aktivitami

Stromy jsou všude kolem nás. Vídáme je každý den. Slyšíme jak šumí jejich listy. Můžeme se jich dotýkat, cítíme jejich vůni. Ale co o nich vlastně víme? Jak si povídají? Mají nějaké kamarády a nebo jsou to samotáři? Jak se o sebe navzájem starají? Kdy stromy spí? Proč se zbavují listí? Co dělají v zimě? Tato a mnoho dalších témat otevřeme ve workshopu zaměřeném na podzimní zklidnění. Vše propojíme muzikoterapeutickými zvuky a hudebnímy aktivitami. Při vycházce v lese pak budeme určitě pečlivěji naslouchat a možná i položíme ucho na kmen některého stromu.

Jak sněhové vločky zapomněly na Vánoce

Vánoční pohádka s muzikoterapeutickými prvky

Proč bývá v zimní krajině takové ticho a vydávají sněhové vločky nějaký zvuk? Advent je čas plný očekávání. Pojďme si ho ukrátit hledáním zvuků propojených se zimním obdobím. Vyzkoušejme si, jak může zvuk malovat obrázky, zda se dá hrát koleda na rampouchy a nebo jak tancuje meluzína. Téma, které vede k lepšímu procítění vánoční nálady.

Dva beránci a kouzelné zvonečky

Vánoční pohádka s muzikoterapeutickými prvky

Příběh dvou beránků. kteří dostali vánočním dárkem kouzelné zvonečky. Který ze zvonků má nejkrásnější zvuk a co se stane, když se zvonky ztratí? Adventní pohádka nás provede vánočními zvuky celého světa.

Kdo v zimě spí?

Zimní téma. Nahlédněte pod sněhovou peřinu.

Co se děje pod sněhem? Opravdu všichni spí a jen tak odpočívají, anebo příroda chystá velké věci? Zimní téma, které slouží jako úvod do časných jarních měsíců. Kromě muzikoterapeutických zvuků je workshop protkán hudebními a pohybovými aktivitami, které jako by nás už připravily na jarní rozeběhnutí-se po louce.

Velká cesta kolem světa

Hudební nástroje z celého světa v dětských rukou.

Etnické nástroje ve všech podobách jsou velkou výpovědí o vzájemném propojení etnik na celé zeměkouli. Workshop umocňují rytmické a sluchové hrátky vycházející z dětských her jednotlivých národů. Objevíme společné prvky a zjistíme, že hudba je velikým prostředkem vzájemného porozumění. Stačí jen vnímat.

Muzikoterapeutické aktivity mnohdy vedou k prohloubení vztahu žák-učitel
a proto by se dospělí měli workshopu aktivně zúčastnit a užít si ho společně s dětmi.

Délka workshopu  je 50 – 60 minut.

Jak takový workshop bude probíhat?

V prostorách školy, nejlépe v půlkruhovém rozestavení přímo na koberci. (V případě vhodného počasí i venku v klidném místě s polostínem.) Pro děti je vhodné označit jejich místa podsedáčkem, aby se stále nepřibližovali do středu dění, ale nesedí na židličkách. Mají tak volnost a nic jim nepřekáží v pohybu a hře. Na místě lektora je rozložená deka s hudebními nástroji.  Lektor vede worksopové aktivity tak, aby si všichni mohli osahat hudební nástroje a prakticky je vyzkoušet. Do aktivit jsou ve vhodných místech zapojováni i dospělí. Příklad a chování dospělých značně ovlivňuje činnost dětí.

Aby si děti workshop pořádně užili,

je omezen počet účastníků na max. 30.  Pokud se jedná o větší školu je možné děti rozdělit do skupin a workshop několikrát zopakovat. To nijak nenavyšuje cenu. Škola stále platí za příslušný počet žáků jako by se jednalo o jedno představení.

Workshop není divadlo.

Děti tedy nebudou muset pouze pasivně sedět, ale naopak jsou vybízeny ke spolupráci a hře a mnohdy jejich aktivity doprovází spontánní reakce.

CENA WORKSHOPU

60 Kč (3 €) za dítě

pro velmi malé školky je nejmenší cena 2500 Kč (100 €)

Možnost slev.
Pokud se dohodnou dvě školky v dojezdové vzdálenosti, že workshop proběhne nejprve v jedné a potom ve druhé školce, je nejnižší cena workshopu 2000 Kč. 

Potřebuji se ještě na něco zeptat. Kam se mám obrátit?

Zkuste e-mail info@zdenekhladik.cz